Św. Faustyna- Wspólnota Życia Chrześcijańskiego

Wspólnota św. Faustyna jest jedną z podstawowych i najstarszych grup Lubelskiej WŻCH.

Początek powstania i działalności grupy przypada na rok 1981, kiedy przy Duszpasterstwie Akademickim KUL o.Zygmunt Kwiatkowski SJ organizował i zakładał pierwsze grupy rekolekcyjne, które utworzyły potem WŻCH w Lublinie.

Charyzmat drogi Wspólnoty św. Faustyny to duchowość ignacjańska i czerpanie z Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli.

Na naszej drodze wspólnotowej wzrastamy w wierze zgłębiając Pismo Św., nauczanie Kościoła i podejmując życie Sakramentalne.

Nasi uczestnicy formują się duchowo podejmując rekolekcje ignacjańskie w Ośrodkach rekolekcyjnych o.Jezuitów jak i w innych formach rekolekcji, skupień i rekolekcji w życiu codziennym. Spotykamy się na wspólnej Eucharystii, grupach dzielenia i modlitwie.

W naszych comiesięcznych spotkaniach formacyjnych dzielimy się wiarą, życiem, tym ,jak Pan prowadzi nas w życiu, odnajdujemy swoje powołanie w Kościele.

Podejmujemy różne formy zaangażowań apostolskich w ramach Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego jak i poza nią.

Do takich najważniejszych zaangażowań należą:

  • wsparcie duchowe,
  • warsztaty i poradnictwo skierowane do małżeństw, rodzin i narzeczonych,
  • towarzyszenie duchowe osobom w rekolekcjach ignacjańskich,
  • prowadzenie rekolekcji w życiu codziennym metodą św. Ignacego,
  • pomoc osobom chorym, starszym i młodzieży zagubionej duchowo,
  • wzajemna modlitwa wstawiennicza,
  • podejmowanie adopcji dziecka poczętego i adopcji serca,
  • realizowanie wartości chrześcijańskich poprzez świadectwo życia w środowiskach w których jesteśmy.

Opieramy swoje życie na Ewangelii, chcemy coraz bardziej jednoczyć się z Jezusem Chrystusem w codziennym życiu, odczytywać wolę Bożą, zawierzać Panu swoje życie i apostołowanie.

W naszym charyzmacie łączymy kontemplację z działaniem, trwamy na modlitwie aby być bliżej Boga i drugiego człowieka.

Kontakt

Beata Marszałek

Beata Marszałek

Koordynator
501 432 629
Marzena Frydrych

Marzena Frydrych

Animator
605 082 322