Grupa Duszpasterska im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Grupa ta jest częścią wielkich rzesz lublinian, którzy po zaginięciu 19.X.1984 r. ks. J.Popiełuszki znanego szeroko z kazań patriotycznych wygłaszanych podczas comiesięcznych Mszy św. za Ojczyznę w par. Św.St . Kostki na warszawskim Żoliborzu, zaczęli modlić się o jego ocalenie. Piątego dnia 24.X. z inicjatywy oo. Jezuitów i przedstawicieli wierzącej podziemnej Solidarności rozbitej przez stan wojenny rozpoczęto Mszą św. całodobowe czuwania w intencji zaginionego. Ich myślą przewodnią  było głoszone przez niego za św. Pawłem wezwanie: Zło dobrem zwyciężaj! W ten modlitewny szturm do nieba włączyło się bardzo wielu ludzi, w większości członków lub sympatyków prześladowanej Solidarności. Pracujący przychodzili po pracy, wieczorem lub w nocy, inni w ciągu dnia o różnych porach a kościół był zawsze pełny wiernych wołających do Boga o ocalenie ks. Jerzego. Czuwanie przybierało rożne formy. Sprawowano kilka Mszy św. w ciągu doby, odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu, odprawiano Drogę Krzyżową, modlono się Koronką do Miłosierdzia Bożego, były też nabożeństwa i programy religijno – patriotyczne przygotowywane spontanicznie przez różne środowiska. 30 października 1984r.podczas  śpiewanej na zakończenie wieczornej Mszy św. pieśni „Boże, coś Polskę”, do kościoła dotarła porażająca wiadomość, że Ks. Jerzy nie żyje a jego skatowane, skrępowane sznurami i obciążone workiem kamieni ciało wydobyto z Wisły na tamie pod Włocławkiem…

Od tej chwili do nieba popłynęły błagania już nie o „ocalenie”, ale „o beatyfikację” ks. Jerzego. Pogrzeb męczennika 3 listopada 1984 r. był wielką manifestacją religijno – patriotyczną, zgromadził setki tysięcy uczestników z całej Polski i z innych krajów, z morzem flag narodowych, sztandarów i transparentów SOLIDARNOŚCI oraz rzeką kwiatów, podawanych ponad głowami pod samą trumnę. W Lublinie na najbliższej Mszy św. u oo. Jezuitów zdecydowano o kontynuowaniu, jak ks. Jerzy, co miesiąc, każdego 19-go dnia o godz. 18.oo Mszy św. za Ojczyznę i za niego, ze specjalną oprawą liturgiczną. W czasie minionych 31 lat oprócz Mszy św. bywały też inne formy działania m. in.: spotkania z ciekawymi ludźmi, artystami, programy poetyckie. Wszystkie rocznice śmierci bł. ks. Jerzego obchodziliśmy wspólnie z NSZZ „S” Regionu Środkowowschodniego. Z czasem, gdy tłumy zmalały, wyróżniła się pewna grupa uczestników stałych, czynnie zaangażowanych w posługę liturgiczną i szerzenie kultu ks. Jerzego, wierna jego idei i testamentowi:

Zło dobrem zwyciężaj,

którą oficjalnie nazwał ks. abp. B. Pylak Grupą Duszpasterską im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. przy Kościele oo. Jezuitów w Lublinie. Pod tą nazwą figuruje w Żoliborskim Sanktuarium w Warszawie, a w Lublinie nadal modli się w świątyni przy Królewskiej 9.

Jej członkowie przyczynili się do powstania przy kościele w 2002 r. pomnika – płaskorzeźby swego Patrona; na beatyfikację ks. Jerzego 6.VI.2010 r wykonali swój sztandar, świątynię wzbogacili o obraz bł. ks. Jerzego a następnie także św. Jana Pawła II. W XXX rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego 19.10. 2014 r. sprowadzono jeszcze relikwie bł. Męczennika w pięknym relikwiarzu. Teraz trwa już trzydziesty drugi rok modlitw o jego kanonizację oraz w intencji Ojczyzny obecnie pod duchową opieką Duszpasterstwa Diecezjalnego z ks. Rektorem Bogusławem Suszyło.

Kontakt

Helena Miturska

Helena Miturska

Animatorka Gr. Duszp. im. bł. ks .Jerzego
501 560 388
Iwona Nawrocka

Iwona Nawrocka

Animatorka Gr. Duszp. im. bł. ks .Jerzego
696 558 647