Stowarzyszenie Za Murami

Charytatywne Stowarzyszenie „Za murami”

Ul. Królewska 9

20-109 Lublin

stowarzyszeniezamurami@gmail.com

KRS 0000650435 

NIP 9462664584

REGON 36599602800000

Nr konta: 20 1750 0012 0000 0000 3647 7369

 

ZARZĄD

Prezes – ks. Bogusław Suszyło

Wiceprezes  -Joanna Deresz

Skarbnik – Marek Marczewski

Sekretarz – Dorota Gawron

 

Cel Stowarzyszenia jest zwłaszcza:

 1. Niesienie pomocy osobom wykluczonym, mającym ograniczony dostęp do uczestnictwa w życiu gospodarczym, politycznym jak i kulturowym, w wyniku utrudnionego dostępu do zasobów, dóbr i instytucji, ograniczenia praw społecznych oraz deprywacji potrzeb.
 2. Zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych do udzielania społecznej pomocy osobom potrzebującym, o których mowa w pkt. 1.
 3. Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym.
 4. Niesienie pomocy osobom wykluczonym.
 5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.
 6. Działalność na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego.
 7. Promowanie aktywnego stylu życia i zdrowego odżywiania.
 8. Upowszechnianie kultury i sztuki, organizowanie przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury i sztuki.
 9. Działalność na rzecz integracji społecznej osób wykluczonych, organizowanie przedsięwzięć na rzecz integracji i porozumienia pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, uzależnionymi, wykluczonymi społecznie, rodzinami wielodzietnymi, dziećmi, młodzieżą i seniorami.
 10. Organizowanie przedsięwzięć na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 11. Działalność na rzecz aktywizacji i integracji osób starszych i seniorów.
 12. Podniesienie jakości życia poprzez zapewnienie dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców, w tym osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie.

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY:

– Miasto Kultury – „Misericordiae Testis” – 2017 – Urząd Miasta Lublin;
– „Pasja Miłości” – 2017 – Urząd Marszałkowski Lublin;
– „Profesjonalizacja opieki nad osobami niepełnosprawnymi – cykl szkoleń i warsztatów” – 2017 – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie;
– „Tworzyć kulturę – spektakl Teatru Forum” – 2017 – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie;
– „To co najlepsze przed nami – kompleksowe działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi” – 2017 – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
– „Zadbaj o siebie i o mnie – działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” – 2018 – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
– Miasto Kultury – „Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie” – Urząd Miasta Lublin;
– “Deo et Patriae. Rola ojców Jezuitów oraz wpływ kościoła pw. św. Piotra Apostoła na historię Lublina i jego mieszkańców” – 2018 – Urząd Marszałkowski Lublin.