Wprowadzenie Rektora ks. Bogusława Suszyło

20.12.2015 r. o godz. 18.00 odbyło się uroczyste wprowadzenie ks. Bogusława Suszyło na urząd Rektora Kościoła pw. św. Piotra Apostoła w Lublinie.
Wprowadzenia dokonał Kanclerz Kurii Metropolitalnej – ks. Krzysztof Kwiatkowski.
Homilie wygłosił proboszcz – ks. prałat Adam Lewandowski