W I Niedziela Adwentu, odbył się Koncert Muzyki Sakralnej w wykonaniu chórzystów z Izb Lekarskich w Warszawie, Białymstoku, Katowicach i Lublinie wraz z ORKIESTRĄ Okręgowej Izby Lekarskiej  w Warszawie, pod dyrygenturą pani Beaty Herman. Homilię wygłosił o. Paweł Gołaszewski SJ

 

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 22 23 25 24 0 26 lublin plakat fejsu