Zdjęcie z parafii św. Antoniego we Wrocławiu

Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych – Środa. Msze św. jak w każdą niedzielę. W czwartek – Dzień Zaduszny.

Pamiętajmy, że z wiary w życie wieczne wynika troska o naszych bliskich zmarłych.

  • Podstawowy wyraz tej wiary i troski, to ofiarowane w ich intencji Msze św., w tym także tzw. Msze św. gregoriańskie czyli odprawiane przez 30 kolejnych dni za jednego zmarłego.
  • Druga forma – to modlitwa, szczególnie odmawiany wspólnie różaniec. W naszym kościele, różaniec za zmarłych, będziemy odmawiać we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – w niedziele listopada o godz. 17.30. Już teraz, można przygotować kartki z imionami naszych zmarłych. Kartki wyłożone są na parapecie.
  • Trzecia forma pomocy zmarłym to odpusty cząstkowe lub zupełne czyli darowanie kar doczesnych (wina darowana jest podczas sakramentu pokuty). Odpusty takie będzie można uzyskać dla naszych zmarłych m.in. w dniach od 1 do 8 listopada przez spełnienie następujących warunków:

– Stan łaski uświęcającej (po spowiedzi i komunii św.).

– Brak przywiązania do grzechu.

– Pobożne nawiedzenie w poszczególnych dniach cmentarza.

– Modlitwa w intencji zmarłych.

– Modlitwa w intencjach Ojca Św

© 2016 Kościół św. Piotra w Lublinie